Čerpanie eurofondov

Prostredníctvom Európskej únie sa na stavby diaľnic čerpajú zdroje z európskych fondov. Každá stavba má svoje podmienky a objem vyčerpaných prostriedkov.

Spôsoby financovania
s podporou Európskej únie

Kohézny fond
Finančný nástroj Európskej únie podporujúci
investične náročné projekty dopravy a životného prostredia.
Cieľom fondu je spolufinancovaním projektov znižovať
ekonomické a sociálne rozdiely medzi členskými krajinami Európskej únie.
 
Štrukturálny fond (Európsky fond regionálneho rozvoja)
Podporný nástroj Európskej únie, ktorým
spolufinancuje programy regionálneho rozvoja.
Fond je  určený na znižovanie hospodárskych a sociálnych
rozdielov regiónov.
 
TEN-T program
Finančné prostriedky Európskej únie podporujúce
spúšťanie projektov, ktoré prispievajú k vytvoreniu
transeurópskych sietí v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií.

 

Finančná pomoc z fondov Európskej únie v sektore dopravy
sa čerpá na základe schváleného programového dokumentu Slovenskej republiky
na dané obdobie.


2004 – 2006
Operačný program
Základná infraštruktúra

2007 – 2013
Operačný program Doprava

2014 – 2020
Operačný program
Integrovaná infraštruktúra

Zoznam projektov
spolufinancovaných
z prostriedkov Európskej únie

2004 – 2006 Operačný program Základná infraštruktúra

Kohézny fond

Projekt Financované Prostriedky EÚ
D1 Mengusovce – Jánovce výstavba 140 910 025,10 €

Štrukturálny fond

Projekt Financované Prostriedky EÚ
R1 Rudno nad Hronom – Žarnovica výstavba 47 463 753,88 €
R2 Ožďany, obchvat výstavba 33 800 874,13 €
R2 Figa, obchvat výstavba 12 418  027,01 €
R4 Svidník, obchvat výstavba 11 552 079,16 €
Projektová príprava úsekov R1, R2, R4 projektová príprava 1 946 609,66 €

TEN-T program

Projekt Financované Prostriedky EÚ
D3 Svrčinovec – Skalité projektová príprava 5 194 019,92 €

2007 – 2013 Operačný program Doprava

Kohézny fond

Projekt Financované Prostiedky EÚ
D1 Dubná Skala – Turany výstavba 66 337 322,10 €
D1 Jánovce – Jablonov výstavba 146 644 361,39 €
D1 Studenec – Beharovce výstavba 15 749 390,93 €
D1 Fričovce – Svinia výstavba 67 914 855,20 €
D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov výstavba 66 980 400,14 €
R4 Košice – Milhosť výstavba 42 743 406,36 €
D1 Hubová – Ivachnová výstavba 19 602 988,62 €
Projektová príprava úsekov D3 projektová príprava 4 466 617,07 €
R3 Horná Štubňa, obchvat výstavba 7 867 906,67 €
D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka výstavba 94 959 511,48 €
D1 Turany – Hubová projektová príprava 2 576 795,52 €
D3 Svrčinovec – Skalité výstavba 130 311 953,28 €
D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala výstavba 16 927 872,17 €
D1 privádzač Nová Polhora výstavba 5 218 962,64 €
D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno výstavba 63 366 292,15 €
Zvýšenie bezpečnosti D1 Prešov – Budimír práce 9 271 703,61 €
D1 Prešov, západ – Prešov, juh projektová príprava 5 490 589,64 €
Zvýšenie bezpečnosti R1 Trnava – Nitra práce 9 987 717,91 €
Zvýšenie bezpečnosti R1 Šášovské Podhradie – Zvolen práce 2 934 564,91 €
Projektová príprava úsekov:
D1 Bidovce – štátna hranica SK/UA 
D3 Žilina, Strážov – štátna hranica SK/PL 
R2 križovatka D1 – Nováky 
R2 Kriváň – Tornaľa 
R2 Tornaľa – Včeláre 
R2 Včeláre – Košické Olšany 
R3 Šahy – Zvolen 
R4 štátna hranica SK/PL – Kapušany
projektová príprava 1 422 592,95 €
D2 Moravský Svätý Ján, zelený most výstavba 4 359 851,52 €
D1 križovatka Senec, nultá etapa výstavba 1 643 689,19 €
Zvýšenie bezpečnosti D1 Ivachnová – Važec práce 7 948 112,69 €
Zvýšenie bezpečnosti D1 Trnava – Lúka práce 8 576 769,88 €
D1 Sverepec – Vrtižer výstavba 211 419 831,45 €

 

 

Štrukturálny fond

Projekt Financované Prostiedky EÚ
R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie výstavba 110 850 831,99 €
R2 Zvolen, východ – Pstruša projektová príprava 329 317,02 €
R2 Pstruša – Kriváň projektová príprava 412 122,20 €
R4 Prešov, severný obchvat projektová príprava 2 845 445,33 €
R2 Žiar nad Hronom, obchvat výstavba 21 585 660,83 €
R2 Ruskovce – Pravotice výstavba 55 863 848,73 €
R2 Zvolen, východ – Pstruša výstavba 17 137 760,28 €
R2 Pstruša – Kriváň výstavba 125 868 221,73 €
Projektová príprava úsekov:
R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou
R2 Šaca – Košické Olšany
projektová príprava 667 676,62 €

TEN-T program

Projekt Financované Prostriedky EÚ
D1 Budimír – Bidovce projektová príprava 1 491 176,72 €

2014 - 2020 Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Kohézny fond

Projekt Financované Prostriedky EÚ
D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, II. fáza výstavba 238 445 349,68 €
D1 Budimír - Bidovce výstavba 173 033 451,00 €
D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, II. fáza výstavba 273 301 668,08 €
D1 Prešov západ - Prešov juh výstavba 278 317 478,82 €
D3 Čadca Bukov - Svrčinovec výstavba 71 644 484,07 €
D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, II. fáza výstavba 124 236 548,00 €
D3 Svrčinovec – Skalité, II. fáza výstavba 112 115 000,00 €

Štrukturálny fond

Projekt Financované Prostriedky EÚ
R2 Zvolen, východ – Pstruša, II. fáza výstavba 37 460 010,44 €

CEF

Projekt

Financované

Prostriedky EÚ
D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

výstavba

74 317 452,08 €