Kariéra

Náš interný portál zamestnanosti. Nájdite si prácu v jednej z najstabilnejších štátnych spoločností.

voľné
pracovné pozície

Vyberte si z aktuálnej ponuky voľných
pracovných pozícií v Národnej diaľničnej spoločnosti.

 

ZOZNAM PONÚK
 

ŽIADNA VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA VÁS NEOSLOVILA?

Vyplnením formulára sa môžete zaregistrovať do databázy uchádzačov. Pošlite nám vyplnený dotazník a ak budeme otvárať pozíciu odpovedajúcu vášmu profilu, budeme Vás kontaktovať.

Výber pracovnej pozície

Povinné

Kontaktné údaje

Vzdelanie a schopnosti

Životopis a motivačný list

Maximálna veľkosť priložených súborov nesmie presiahnuť 8MB.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, súhlasím so spracovaním všetkých mojich osobných údajov v tomto dotazníku, ktoré týmto dobrovoľne poskytujem spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť za účelom získania zamestnania v tejto spoločnosti.

Vaše osobné údaje budú zaradené do našej databázy uchádzačov o zamestnanie po dobu 12 mesiacov a budú sprístupnené osobám, ktoré sú oprávnené nakladať s osobnými údajmi v Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Po tejto dobe budú Vaše osobné údaje vymazané/zlikvidované.

Ako dotknutá osoba máte právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať informáciu, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané za vyššie uvedeným účelom, právo žiadať o opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov. Vaše ďalšie práva ako dotknutej osoby upravuje najmä § 28 ods.1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.