Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
15.04.2019 2219004407 zaistenie pracoviska v úseku trate Veľké Leváre - Sekule 18.03.-22.03.2019 4500146820 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 2 066.08
15.04.2019 2219004407 zaistenie pracoviska v úseku trate Veľké Leváre - Sekule 18.03.-22.03.2019 4500146820 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 2 066.08
12.04.2019 2219004341 ručné čistenie a tepovanie automobilu p. Bobák M., BA710PO 4500149689 M.M. services, s.r.o., Matuškova 7, Bratislava, 831 01, SK 80.00
12.04.2019 2219004341 ručné čistenie a tepovanie automobilu p. Bobák M., BA710PO 4500149689 M.M. services, s.r.o., Matuškova 7, Bratislava, 831 01, SK 80.00
11.04.2019 2219004386 kancelársky materiál 4500149637 Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK 217.95
11.04.2019 3019000337 súdny poplatok 40Cb/27/2019 4500144420 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 635.00
11.04.2019 3019000337 súdny poplatok 40Cb/27/2019 4500144420 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 635.00
11.04.2019 5019000334 zbierka zákonov SR, ročník 2019 - 2. preddavok 4500149752 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK 84.00
11.04.2019 5019000334 zbierka zákonov SR, ročník 2019 - 2. preddavok 4500149752 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK 84.00
11.04.2019 2219004273 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 129.88
11.04.2019 2219004274 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 428.05
11.04.2019 2219004275 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 528.05
11.04.2019 2219004279 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 160.66
11.04.2019 2219004309 nájom telocvične 03/2019 4500142965 Gaudeamus - ZKR, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, 845 12, SK 80.00
11.04.2019 2219004273 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 129.88
11.04.2019 2219004386 kancelársky materiál 4500149637 Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK 217.95
11.04.2019 2219004274 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 428.05
11.04.2019 2219004275 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 528.05
11.04.2019 2219004279 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 160.66
11.04.2019 2219004309 nájom telocvične 03/2019 4500142965 Gaudeamus - ZKR, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, 845 12, SK 80.00