Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
22.02.2021 3021000046 poplatok za pridelenie licencie, volacie znaky 1.Q.2021 4500183390 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 25.92
19.02.2021 2221001351 Satelit - nájom konc.zar. 02/21 ZML/393/2010 4500183410 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 11.10
18.02.2021 3021000044 Rozhodnutie o povolení výrubu drevín pre D1 Ba-Triblavina 68251/2020 Obec Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, Chorvátsky Grob, 900 25, SK 66 434.16
18.02.2021 2321001704 Nájom pozemkov v k.ú. Veľký Šariš. VP/2016/18041 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK -7.73
18.02.2021 2321001705 Nájom pozemkov v k.ú. Veľký Šariš. VP/2016/18037 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK -30.75
18.02.2021 3021000045 náhrady výdavkov 378EX/234/2018 4500183376 JUDr. Andrea Nemčíková súdny exekútor, M. R. Štefánika 157/45, Považská Bystrica, 017 01, SK 72.00
18.02.2021 2221001290 Office TV L 11.02.2021-10.03.2021 ZM/2017/0149 4500183484 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK 35.00
18.02.2021 2221001319 kancelárska technika 4500182604 PRO. Laika spol. s r.o, Palackého 12, Bratislava, 811 02, SK 2 339.31
16.02.2021 2121000099 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2019/0428 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 310 459.67
16.02.2021 2121000116 Vypracovanie a dodanie CBA analýzy OBJ/84784/2020 Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, Žilina, 010 08, SK 62 800.00
15.02.2021 2221001170 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 270.68
15.02.2021 2221001218 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 160.66
15.02.2021 2221001219 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 1 376.29
15.02.2021 2221001220 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 999.92
15.02.2021 2221001212 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 119.54
15.02.2021 2221001213 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 514.57
15.02.2021 2221001261 ŽT Slovak link-VO Ethernet, 01-02/2021 ZM/2015/0193 4500181887 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 160.00
11.02.2021 3021000034 poplatok za komunálny odpad 2019 4500183182 Obec Štós, Štós 143, Štós, 044 26, SK 198.00
11.02.2021 3021000035 kaucia v odvolacom konaní 4500183177 Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 606/10, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK 3 000.00
11.02.2021 2321001368 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/00583 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 704.68