Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
14.08.2019 3019000595 úhrada spoluúčasti - poistná udalosť 4500156050 HOLLEN s.r.o., Kosatcová 24/A, Bratislava, 841 07, SK 165.97
14.08.2019 3019000596 úhrada spoluúčasti - poistná udalosť 4500156025 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna In surance group, Štefánikova 8, Bratislava, 811 05, SK 33.00
13.08.2019 3019000594 súdny poplatok za 5C/471/2014 4500156104 Okresný súd Malacky, Mierové nám. 10, Malacky, 901 19, SK 70.00
12.08.2019 2219010112 ubytovanie 2. - 4.7.2019 Dudáš R. 4500156048 ŠIMI GASTRO Partners s.r.o., Famfulíkova 1147/5, PRAHA 82 - KOBYLISY, 182 00, CZ 2 200.00
09.08.2019 2219009976 Whirlpool chladnička 4500154717 NAY, a.s., Tuhovská 15, Bratislava, 830 06, SK 399.17
08.08.2019 2219009835 Satelit štandard Nájom koncového zariadenia - prvé za 08/2019 4500155674 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 11.10
08.08.2019 2219009840 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 564.02
08.08.2019 2219009912 vytýčenie vodovodnej a kanalizačnej siete 4500155345 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 28.40
08.08.2019 2219009952 materiál 4500154775 SAMPRINT - GA, s.r.o., Homolova 12, Bratislava, 841 02, SK 27 031.00
08.08.2019 2219009986 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 940.16
07.08.2019 2219009810 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 161.60
07.08.2019 2219009812 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 330.69
07.08.2019 2219009834 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 49 989.10
07.08.2019 3019000577 HP KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 69.11
07.08.2019 3019000578 HP KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 69.11
07.08.2019 3019000579 HP KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 69.11
07.08.2019 3019000581 HP KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 69.11
07.08.2019 3019000582 HP KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 69.11
07.08.2019 3019000583 HP KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 69.11
07.08.2019 3019000584 HP KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 69.11