Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
18.11.2019 2219014748 vyúčtovanie školenia 4500160352 TAYLLOR & COX Slovensko, a. s., Zelinárska 6, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK 590.00
08.11.2019 2119001315 vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení 4500161536 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 20.00
07.11.2019 2219014059 služby STK 4500161080 ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK 20.83
07.11.2019 2219014063 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 151.33
07.11.2019 2219014071 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 330.69
07.11.2019 2219014075 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 82.31
07.11.2019 2219014078 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 191.74
07.11.2019 2219014080 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 131.26
06.11.2019 2219013891 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 939.11
06.11.2019 2219013893 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1384/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 293.99
06.11.2019 2219013895 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 516.10
06.11.2019 2219013896 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 108.68
05.11.2019 3019000747 úhrada súdneho popl. 50C/23/2013-1060 4500144428 Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK 155.00
05.11.2019 2219013847 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 250.77
04.11.2019 2219013812 Toner čierny 4500160477 Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30, Trenčín, 911 01, SK 36.33
04.11.2019 2219013789 zakreslenie podzemných vedení 4500161138 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 4.00
04.11.2019 2219013878 Seminár Právne vzťahy k nehnuteľnostiam 4500156974 Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka, Michalská 9, Bratislava, 811 01, SK 338.00
04.11.2019 2219014009 ENVIRO konferencia 4500159390 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK 894.00
31.10.2019 2219013672 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK -813.58
31.10.2019 5019000424 ZOVB 818135001-4-2019 ZOVB 818135001-4-2019 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 1 777.22