Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
10.09.2020 3020000564 správny poplatok - uzávierka tunela Horelica 4500175474 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 170.00
09.09.2020 3020000561 súdny poplatok za odvolanie 4500175857 Okresný súd BratislavaIII, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK 5.00
08.09.2020 3020000558 úhrada trov konania 4500175840 JUDr. Sylvia Švecová, advokátka, Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK 7 686.13
08.09.2020 3020000559 správny poplatok o úplnej uzávierke D1 4500175480 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 470.00
07.09.2020 2220009576 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 926.56
07.09.2020 2220009595 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 512.14
07.09.2020 3020000557 pokuta 4500175726 Úrad pre verejné obstarávanie odbor legislatívno-právny, Ružová dolina 606/10, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK 6 323.94
04.09.2020 2220009525 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 249.98
04.09.2020 3020000549 súdny poplatok 33Cb/122/2020 4500144420 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 1 462.00
04.09.2020 3020000550 úhrada spoluúčasti 4500175454 Miloš Kolesár, Buzulucká 680/7, Košice, 040 22, SK 33.00
04.09.2020 3020000551 úhrada spoluúčasti 4500175452 Marián Szpisák, Severná 988/15, Moldava nad Bodvou, 045 01, SK 33.00
02.09.2020 2220009379 likvidácia odpad.vôd na ČOV 4500174770 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 278.43
02.09.2020 2220009463 prístup admin. ZM/2019/0484 4500165951 Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK 60.00
02.09.2020 2320004574 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2020/00044 Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., Odštepný závod Piešťany, Nábr. Ivana Krasku 834/3, Piešťany, 921 80, SK 558.00
02.09.2020 2320004575 Nájmová zmluva na pozemok PO OU-ZA-OVBP2-2019/037986-6/KUL Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., Odštepný závod Piešťany, Nábr. Ivana Krasku 834/3, Piešťany, 921 80, SK 618.66
02.09.2020 2220009468 združené svetlo 4500175339 ANTS s. r. o., Veľký Harčáš 5, Komárno, 945 01, SK 140.00
31.08.2020 2220009295 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 612.74
31.08.2020 2220009296 overenie analyzátorov dychu 4500174913 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK 146.80
31.08.2020 2220009297 kalibrácia analyzátorov dychu 4500174838 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK 150.00
31.08.2020 2320004608 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2020/07902 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 34.78