Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
28.04.2021 3021000258 Správny poplatok 4500185755 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 340.00
27.04.2021 3021000262 vydanie rozhodnutia o úplnej závierke 4500185785 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 470.00
26.04.2021 2221003568 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 212.35
26.04.2021 2221003569 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 196.76
26.04.2021 2221003570 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 26.30
22.04.2021 2221003495 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 661.95
22.04.2021 2221003496 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 380.27
22.04.2021 2221003509 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 828.02
22.04.2021 2221003511 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 1 226.86
22.04.2021 2221003512 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 160.66
22.04.2021 2321004460 Návrhy na vyvlastnenia VP/2021/04007 DAN-FARM s.r.o., Hlavná 65, Blahová, 930 52, SK 25 985.63
22.04.2021 2321004470 Návrhy na vyvlastnenia VP/2021/04008 AGROPENTA, s.r.o., Váhovce 806, Váhovce, 925 62, SK 37 538.81
22.04.2021 3021000247 vydanie rozhodnutia o úplnej závierke 4500185506 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 470.00
21.04.2021 5021000286 Skúška odbor. spôsobilosti 4500182413 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 350.00
20.04.2021 2221003374 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK -262.61
20.04.2021 3021000232 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 17.15
20.04.2021 2221003513 varná kanvica 4500185164 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava, 821 04, SK 35.75
20.04.2021 2321004302 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/14861 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 112.38
19.04.2021 2321004186 Nájom pozemkov v k.ú. Veľký Šariš. VP/2016/18037 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 5 375.88
19.04.2021 2321004188 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2014/13545 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 3 212.13