Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
12.05.2020 2220004542 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 334.26
12.05.2020 3020000319 ročný poplatok 4500168461 International Road Federation, 2 chemin de Blandonnnet 2, Geneva, 1214, CH 4 750.00
12.05.2020 3020000322 úhrada na II.Q 2020 pridelené frekvencie 4500167466 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 30.48
11.05.2020 2220004522 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 200.79
11.05.2020 2220004529 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36.60
11.05.2020 2220004530 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 141.36
11.05.2020 2220004533 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 221.29
11.05.2020 2220004539 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 2 542.47
11.05.2020 2220004540 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 887.91
11.05.2020 2220004794 čerpadlo ad blue, oprava základu dane 4500169580 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK -125.80
11.05.2020 3020000317 trovy starej exekúcie, súdny exekútor Mgr.Angelika Slopovská 4500169669 Mgr.Angelika Slopovská,súdna exekút, Sedlárska 6, Bratislava - Staré Mesto, 811 01, SK 42.00
07.05.2020 2220004421 kopírovací papier ET/2019/0098 4500167975 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 175.00
07.05.2020 2220004465 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 80.36
07.05.2020 2220004466 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 69.79
07.05.2020 2220004640 stavebné práce ZM/2019/0243 4500164865 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 36 715.45
07.05.2020 3020000314 výmer k rozhod.04/2020 4500169683 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 110.88
07.05.2020 3020000315 výmer k rozhod.04/2020 4500169682 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 83.16
07.05.2020 3020000316 rozhodnutia 05-06/2020 4500169699 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 166.32
07.05.2020 3020000318 rozhodnutie 2010801254 4500169697 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 221.76
07.05.2020 2320003102 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/15337 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 113.73