Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
06.05.2020 5020000270 navýšenie 1. preddavku 4500160676 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK 108.00
06.05.2020 2220004244 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 860.77
06.05.2020 2220004245 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 015.60
06.05.2020 2220004246 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 472.78
06.05.2020 2220004247 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1384/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 269.11
06.05.2020 2220004250 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 50 089.67
06.05.2020 2220004265 dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odberné miesto: Triblavinská ZM/2013/0310 Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, Bratislava, 811 03, SK 314.24
05.05.2020 3020000302 súdne poplatky 4500144420 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 185.50
05.05.2020 3020000303 súdne poplatky 4500144428 Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK 2 118.50
05.05.2020 2220004412 prenájom rohoží ZML/441/2010 4500168782 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 65.04
04.05.2020 5020000272 emisie 4500169973 Centrálny depozitár cenných papiero v SR, a.s., Ul. 29 augusta 1/A, Bratislava, 814 80, SK 15 798.00
04.05.2020 5020000273 Zmluva o registrácii zaknihovaných cenných papierov ZM/2020/0160 4500169969 Centrálny depozitár cenných papiero v SR, a.s., Ul. 29 augusta 1/A, Bratislava, 814 80, SK 200.64
04.05.2020 5020000274 navýšenie obj.emisie akcií 4500169974 Centrálny depozitár cenných papiero v SR, a.s., Ul. 29 augusta 1/A, Bratislava, 814 80, SK 1 233.65
04.05.2020 5020000275 navýšenie obj. emisie akcií 4500169975 Centrálny depozitár cenných papiero v SR, a.s., Ul. 29 augusta 1/A, Bratislava, 814 80, SK 220.08
04.05.2020 2220004214 stravné lístky ZML/1039/2010 4500169432 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 12 444.00
04.05.2020 2220004216 nápojové poukážky ZML/1039/2010 4500169431 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 30.00
04.05.2020 2220004218 stravné lístky ZML/1039/2010 4500169391 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 7 650.00
04.05.2020 2220004220 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 263.23
04.05.2020 2320003236 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2020/04452 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 5 516.16
04.05.2020 2320003237 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2020/04453 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 367.27