Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
04.05.2020 5020000274 navýšenie obj.emisie akcií 4500169974 Centrálny depozitár cenných papiero v SR, a.s., Ul. 29 augusta 1/A, Bratislava, 814 80, SK 1 233.65
04.05.2020 5020000275 navýšenie obj. emisie akcií 4500169975 Centrálny depozitár cenných papiero v SR, a.s., Ul. 29 augusta 1/A, Bratislava, 814 80, SK 220.08
04.05.2020 2220004216 nápojové poukážky ZML/1039/2010 4500169431 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 30.00
04.05.2020 3020000300 trovy starej exekúcie, súdny exekútor Mgr.Angelika Slopovská 4500169668 Mgr.Angelika Slopovská,súdna exekút, Sedlárska 6, Bratislava - Staré Mesto, 811 01, SK 42.00
04.05.2020 2320003237 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2020/04453 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 367.27
04.05.2020 2320003239 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2020/04455 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 1 984.80
30.04.2020 3020000301 trovy starej exekúcie, súdny exekútor JUDr. Jozef Ingr 4500169634 JUDr. Jozef Ingr, súdny exekútor, Wolkrova 4, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK 42.00
29.04.2020 2220004128 iPhone 11 ZM/2018/0338 4500169544 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 0.80
28.04.2020 3020000292 nájomné za nebytové priestory 05/2020 4500169424 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 50.00
28.04.2020 3020000293 nájomné za nebytové priestory 05/20 4500169425 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 96.63
28.04.2020 2220004049 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 623.31
28.04.2020 2220004050 Satelit - nájom 05/2020 ZML/393/2010 4500164084 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 11.10
28.04.2020 2220004048 šálky, podšálky 4500169360 9 Grams Coffee s.r.o., Tajovského 8540/3H, Žilina, 010 01, SK 20.75
27.04.2020 2220004051 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 287.91
27.04.2020 2220004053 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 308.35
27.04.2020 3020000280 poplatok za II.štvrťrok 2020, rozhodnutie č. 1710501171 4500164109 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 12.00
27.04.2020 3020000281 povolenie na prevádz.rádiového zar., rozhodnutie č. 1110501039 + výmer č. 2 zo dňa 24.04.2012 4500169353 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 11.34
27.04.2020 3020000282 povolenie na prevádz.rádiového zariadenia, rozhodnutie č. 1610501031 zo dňa 29.02.2016 4500169354 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 14.46
27.04.2020 3020000283 povolenie na prevádz.rádiového zariadenia, rozhodnutie č. 1710801255 4500169355 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 36.30
27.04.2020 3020000285 povolenie na prevádz.rádiového zariadenia, rozhodnutie č. 1710711064 4500169356 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 489.90