Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
21.02.2019 4500146524 Oprava vozidla BA681XU Motor-Car Bratislava, s.r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 1 262.68
21.02.2019 4500146532 Oprava mostnej dilatácie OAT, 825 18 Bratislava, Mlynské nivy 61/A Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 6 170.00
21.02.2019 4500146562 Servisná prehliadka s výmenou oleja BL767IR AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 251.54
21.02.2019 4500146578 Reťaze STIHL Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773 Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ 130.68
21.02.2019 19684 Právne poradenstvo GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, 811 06 Bratislava Ing. Ladislav Dudáš, PhD. podpredseda predstavenstva, Ing. Ján Ďurišin predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 100.00
21.02.2019 4500146546 oprava a údržba strojov a zariadení - UN 06, UN 07, náhradný diel - UN 07 HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, 962 05 Hriňová Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 900.00
21.02.2019 4500146559 stavebný materiál ACO Stavební prvky spol s r.o., Pávov 141, 586 01 Jihlava Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 920.00
20.02.2019 4500146453 Lamelové kotúče, vrtáky, rezné kotúče Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ 598.39
20.02.2019 4500146496 LED svietidla Ján Grajza ELEKTROMONTA G+C+Č, Borský Mikuláš 771/29 PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 936.00
20.02.2019 4500146500 Dodávka a montáž systému ochrany vstupu GLOBAL POWER s.r.o., Puškinova 17/1688, 059 51 Poprad - Matejovce PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 3 680.00
20.02.2019 obj/17195/2019 OBJ na vypracovanie znaleckého posudku - vecné bremená Ing. Jozef Murín, Lipová 4, 040 01 Košice Ing. Jiří Hájek, investičný riaditeľ 340.00
20.02.2019 4500146446 Údržba stavieb D a RC sedimentačná nádrž Ladislav Prokša - LPsys, 925 23 Jelka, Trhová 321/9 Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 565.00
20.02.2019 4500146466 Opakované oboznamovanie BOZP IVCSO, 929 01 Dunajská Streda, Hviezdoslavova 2122/55 Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 474.00
20.02.2019 4500146455 servis stroja JCB po 8000Mth AKROM SK, s.r.o., Veterná 968/8, 900 45 Malinovo Ing.Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 700.00
20.02.2019 4500146419 oprava - predná náprava, štartovanie BL084IG PROTECT servis, s.r.o., Vodomeračská 1, 040 11 Košice Ing.Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 800.00
20.02.2019 4500146428 Náhradné diely ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce 400.00
20.02.2019 4500146435 Oko stabilizátora, čap stabilizátora KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce 135.04
20.02.2019 4500146424 Výmena čelného skla na vozidlách SSÚD2 AP BROTHERS, s.r.o., Malomágerská cesta 54/6, 930 39 Zlaté Klasy PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 690.00
20.02.2019 4500146445 Čistič okien karcher Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ 53.34
20.02.2019 4500146436 Náhradné diely František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, 900 01 Modra Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 937.66