Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
19.08.2019 4500156340 Tlačivá-záznam o prevádzke stroja Ing. Michal Lamačka - EUROPEN, Priehradná 9931/20A, 036 08 Martin RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 18.00
19.08.2019 4500156361 drobný spotrebný materiál, ND BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01 Poprad Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 28.36
19.08.2019 4500156362 hygienické potreby ROIN, s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 55.00
16.08.2019 4500156315 Výstražná rádiová hláska C.B.ONE, 972 51 Handlová, 29.augusta 44/6 Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 875.00
16.08.2019 4500156299 Oprava brány na SSÚD 10 K-mont, s.r.o., Vranovská 12474/12, 080 06 Prešov PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce 297.60
16.08.2019 4500156300 Výmena priemyselnej garážovej sekcionálnej brány K-mont, s.ro., Vranovská 12474/12, 080 06 Prešov PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce 4 900.10
16.08.2019 obj/78732/2019 Rekonštrukcia odbočovacích a pripájacích pruhov na ľavostranné a pravostranné odpočívadlá Hybe v km 289,510 Diaľnice D1 Liptovský hrádok - Hybe, činnosť inžiniera pre zabezpečenie imvia - ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov Ing. Jiří Hájek - Investičný riaditeľ 15 075.00
16.08.2019 obj/78748/2019 Rekonštrukcia odbočovacích a pripájacích pruhov na ľavostranné a pravostranné odpočívadlá Hybe v km 289,510 Diaľnice D1 Liptovský Hrádok - Hybe, činnosť odborníka na dopravné stavby imvia - ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov Ing. Jiří Hájek - Investičný riaditeľ 17 400.00
16.08.2019 obj/78719/2019 R4 Prešov, severný obchvat, činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality imvia - ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov Ing. Jiří Hájek - Investičný riaditeľ 65 000.00
16.08.2019 obj/78774/2019 R4 Prešov, severný obchvat, činnosť koordinátora bezpečnosti BPPO, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov Ing. Jiří Hájek - Investičný riaditeľ 45 360.00
16.08.2019 obj/78761/2019 R4 Prešov, severný obchvat, činnosť autorizovaného geodeta Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice Ing. Jiří Hájek - Investičný riaditeľ 68 400.00
15.08.2019 4500156198 Sklo dverí AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, 901 01 Malacky Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 2 305.00
15.08.2019 4500156218 Oprava čerpadla Grundfos osadeného v ČS 564 v km 6,736 D1 D.Skala - Turany Euro Pumps Tech s.r.o., Námestie sv. Michala 170/5, 919 30 Jaslovské Bohunice RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 4 570.00
15.08.2019 4500156261 Premiestnenie požiarneho hydrantu v sklade soli na SSÚD2 PIFox, s.r.o., Smolenická 12, 851 05 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 3 700.00
15.08.2019 4500156265 Školenie JF, s.r.o., Záhradná 4, 962 12 Detva Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 90.00
15.08.2019 4500156257 Pružné zálievky v betóne v areáli strediska OAT s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 600.00
15.08.2019 4500156249 Kompletná rekonštrukcia podlahy HALY č.2 na stredisku DETAIL Service s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 28 760.30
15.08.2019 4500156225 služba PKM INŽINIERING Košice, s.r.o., Smolník, Smolník 231 Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM 9 730.00
15.08.2019 4500156287 Čerpadlo GRUNDFOS 98626261 RUMIT SLOVAKIA, spol. s.r.o., Nad Medzou 6, 052 01 Spišská Nová Ves PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce 2 212.25
15.08.2019 4500156288 Čerpadlo GRUNDFOS 97933643 RUMIT SLOVAKIA, spol s.r.o., Nad Medzou 6, 052 01 Spišská Nová Ves PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce 1 346.40