Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
17.01.2020 4500164838 Ročná servisná prehliadka klim. zariadení OP, server CRS a kancelárie AB KLIMA INTERIER, s.r.o., Jadranská 61, 841 01 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 2 415.00
17.01.2020 4500164841 Mikrovlnná rúra František Majtán - Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 125.94
17.01.2020 4500164787 Úhrada správneho poplatku pre podanie žiadosti o udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri navrhovaní pozemných komunikácií pre RCR6. Slovenská Pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9 Banská Bystrica 975 99 Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 50.00
17.01.2020 4500164872 ND - odťahovacia tyč MAN truck a Bus Slovakia, s.r.o., Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 1 350.00
17.01.2020 4500164875 Odpadove hospodarstvo Property & environment s.r.o., Mgr. Peter Brtka, veduci KGR 99.00
17.01.2020 4500164871 Oprava podláh a stien skladu DZ FIGL-stavebná spoločnosť, v.o.s., Sládkovičova 92, 974 05 Banská Bystrica Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 4 425.26
17.01.2020 4500164864 Oprava zadných bŕzd na motorovom vozidle TATRA T815 ĎALOGA Peter, Korytárky 5, 962 04 Korytárky Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 750.00
17.01.2020 4500164892 Žiarovky, spreje, mazivo MAXIMM s.r.o., Stožok 342, 962 12 Stožok Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 168.60
17.01.2020 4500164885 Oprava brzdového systému na signalizačnom vozíku ŠPZ BL818YF. AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín 026 01 RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 392.50
17.01.2020 4500164876 servisná prehliadka vozidla BL 801 VL Motor-Car Bratislava, s.r.o., Tuhovská 5, Bratislava Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 388.65
17.01.2020 4500164890 sprevádzkovanie čerpadla Ecotanku Bena-Servis, s.r.o., Haniska 361 Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 458.00
16.01.2020 4500164781 Oprava zabezpečovacieho vozíka BL521YF HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, 926 01 Sereď PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 4 882.00
16.01.2020 4500164779 Oprava posýpacej nadstavby, výmena reťaze dopravníka MB Servis, 922 21 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 1 635.97
16.01.2020 4500164804 Zberač odpadkov Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, 960 01 Zvolen Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 320.00
16.01.2020 4500164807 Tovar STIHL ING. KAROL KAMENSKÝ - KAMEŇ, Dukelských hrdinov 13, 960 01 Zvolen Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 272.02
16.01.2020 4500164761 oprava spojky-výmena veka spojky,lamelyzotrvačníka na vozidle BA055ME UND-03, a.s., Rastislavova 106, 042 04 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 3 398.95
16.01.2020 4500164789 akumulátory, batérie BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 555.50
16.01.2020 4500164788 vývoz a likvidácia odpadu zo žumpy - stredisko SSÚR-vrátnica KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18/1043, 040 01 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 80.00
16.01.2020 4500164802 oprava čelného skla VW Golf BL948RR Autosko Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, 017 01 Považská Bystrica Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 40.00
16.01.2020 4500164803 STN norma Urad pre normalizaciu, metrologiu a skusobnictvo SR, Mgr. Peter Brtka, veduci KGR 17.50