Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
18.09.2019 4500157938 čistenie spevnených častí OP Piešťany PJP, SSÚD 3 Trnava AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, 949 01 Nitra Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 4 450.00
17.09.2019 4500157896 Havarijná oprava plynovej kotolne HP SR/H doem, s.r.o., Komenského 31, 010 01 Žilina PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 14 800.00
17.09.2019 4500157904 Posilovač radenia ICEL, s.r.o., Priemyselná 259, 965 01 Ladomerská Vieska Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 540.00
17.09.2019 4500157925 školenie zamestnancov Beztech, s.r.o., Miloslavov 1273 Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 555.00
17.09.2019 4500157887 pranie a žehlenie bielizne FLÓRA + s.r.o., Húskova 27, 040 23 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 83.61
17.09.2019 4500157930 oprava skla na BA039OP Auto PALAZZO Košice, s.r.o., Vozárova 1, 040 01 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 100.00
17.09.2019 4500157899 stavebný a spotrebný materiál MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, 044 43 Budimír Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 300.04
17.09.2019 4500157873 oprava a údržba nákl. vozidiel - BA 684 VC - oprava ručnej brzdy, nastavenie bŕzd Motor - Car Poprad spol. s.r.o., Partizánska 4447/102, 058 01 Poprad Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prev. a údržby 1 000.00
17.09.2019 4500157863 oprava vedenia NN - detské ihrisko OP Piešťany PJP, SSÚD 3 Trnava ELISTAV s.r.o., 925 01 Matúškovo 120 Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 4 523.64
17.09.2019 4500157862 kontrola a vypracovanie novej dokumentácie BOZP na stredisku SSÚD 3 Trnava OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 1 565.00
17.09.2019 4500157858 uvedenie do prevádzky BioČOV na stredisku SSÚD 3 Trnava Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, 984 01 Lučenec Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 2 700.00
17.09.2019 4500157874 oprava a údržba osobných vozidiel - BL 097 ED - oprava prednej nápravy Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, 059 51 Poprad Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prev. a údržby 288.34
17.09.2019 4500157878 hutný materiál FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prev. a údržby 756.52
17.09.2019 4500157864 oprava kanalizačného potrubia v areáli P.B. Zboran, s.r.o., Šebeštanová 175, 017 04 Považská Bystrica Mgr. Adrián Jánošík, vedúci strediska 41750 4 225.00
17.09.2019 4500157868 Akumulátor CA62 12V/62Ah na vozidlo BL637IO. AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, 901 01 Malacky RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 45.00
17.09.2019 4500157859 Filtre AUTOKODUS, s.r.o., Štúrova 53, 927 01 Šaľa Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 73.83
17.09.2019 4500157857 Oprava valca kosačky Reform SC ZAMKON, s.r.o., Banská Bystrica Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa 355.00
17.09.2019 4500157860 pneumatiky MAXIMM s.r.o., Stožok Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa 2 392.00
16.09.2019 4500157746 Kopírovací valec MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, 962 12 Detva Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 800.00
16.09.2019 4500157795 Skrutka otočná Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325 Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ 12.50