Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
26.02.2020 4500167182 STN Normy Urad pre normalizaciu, metrologiu a skusobnictvo SR, Mgr. Peter Brtka, veduci KGR 99.50
26.02.2020 4500167169 ND Elit Slovakia s.r.o., Kolmá 4, Bratislava Mgr. Tomáš Zajíc, vedúci odd. prevádzky a údržby 165.06
26.02.2020 4500167146 ND Richard Horváth -AUTO NOVA, ČSL. Parašutistov 25, Bratislava Mgr. Tomáš Zajíc, vedúci odd. prevádzky a údržby 270.00
26.02.2020 4500167179 Objednávka elektro materiálu. BKL elektro MT, s.r.o., Ul. pri Turci 24, Martin 036 01 RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 496.07
26.02.2020 4500167136 Náhradné diely HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, 900 01 Modra Ing.Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 639.96
26.02.2020 4500167141 Elektroinštalačný materiál ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, 917 02 Trnava Ing.Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 119.56
26.02.2020 4500167176 Oprava osvetlenia na odpočívadle HSV-PSV práce, Milan Debnár, s.r.o., Starohutská 64, 968 01 Nová Baňa Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 330.34
26.02.2020 4500167142 Pás ochranný k mulčovaču TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, 917 01 Trnava Ing.Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 240.00
26.02.2020 4500167144 Náterové látky, maliarske náradie a materiál JUEL s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 787 Ing.Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 45.76
26.02.2020 4500167140 Oprava motorového vozidla Fiat Ducato A - Z Autoservis s.r.o., Moyzesova 39, 960 01 Zvolen Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 3 306.11
26.02.2020 4500167177 Traverza BIG-BAGTTB 2,0/1090-1090, závesné oko pevnostné so skrutk DIN 580 BOZP Danny Agensy s.r.o., Štúrova 155, 949 01 Nitra Ing.Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 751.00
26.02.2020 4500167131 Náhradné diely MAJÁK SK, s.r.o., Sielnická 775/6, 962 37 Kováčová Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 635.00
26.02.2020 4500167066 Vývoz a uloženie KO Technické služby mesta, 924 01 Galanta, Kpt.Nálepku 1494/39 Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 450.00
26.02.2020 4500167153 Výstražná reflexná páska REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., 831 07 Bratislava, Rybničná 38/S Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 59.60
26.02.2020 4500167180 vybavenie pojazdnej dielne B2B Partner s.r.o., 811 06 Bratislava, Šulekova 2 Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 964.80
26.02.2020 4500167186 Náhradné diely do vozidiel v správe SSÚD 6 Martin. Truckshop SK s.r.o., Kollárova 85A, Martin 036 01 RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 290.43
26.02.2020 OBJ/15869/2020 Objednávka na ZP na DZ r2 Bátka- Figa Ing. Koloman Kovalík, Jazmínova 1, Banská Bystrica Ing. Viera Sobolová, vedúva IO BB 3 950.00
25.02.2020 4500167033 Školenie ochrany pred požiarmi pre dodávateľský subjekt v počte 6 osôb / osadenie tlmičov na križovatke Piešťany a Hlohovec/, SSÚD 3 Trnava OBORIL, s.r.o., Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava Ing.Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 148.80
25.02.2020 4500167039 Poskytovanie služieb a poradenskej činnosti na úseku CO Ing. Filip Forrai, Cottbuská 1371/22, 040 23 Košice PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce 150.00
25.02.2020 4500167114 oprava filtračného zariadenia na SSÚD1 MARLUS Group, s.r.o., Za kaštielom 1, Nitra Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 79.20