Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
16.09.2019 4500157776 STK a EK BA456MF STK Control, Prešov Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov 75.00
16.09.2019 4500157777 STK a EK BA146PN STK Control, Prešov Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov 75.00
16.09.2019 4500157779 STK a EK BL087AD STK Control, Prešov Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov 75.00
16.09.2019 4500157751 Rošt EKO SERVIS SLOVENSKO, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov PhDr. Róbert Kočiš, vedúci SSÚD Beharovce 2 807.90
16.09.2019 4500157744 Buchár, strižné kolíky MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, 962 12 Detva Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 750.00
16.09.2019 4500157792 Segmenty kefy pre tunelový umývač Mercedes UNIMOG, podložky, skrutky MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ 2 787.40
16.09.2019 4500157805 Vyspravenie výtlkov na vetvách diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky. RZ INVESTMENT GROUP, a.s., Kapitulská 6, 917 01 Trnava Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 125 690.73
16.09.2019 4500157802 Zálievky trhlín - sanácia, utesnenie škár v úseku cesty R1. SATES MORAVA spol. s.r.o. org. zložka, Kragujevská 11, 010 01 Žilina Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 177 375.00
16.09.2019 4500157821 Oprava úniku chladiacej kvapaliny BL151JH amstek, s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 295.00
16.09.2019 4500157762 Oprava pisoárov na odpočívadle Voznica Ján Fides, Nevidzany Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa 780.10
13.09.2019 4500157704 Školenia a konferencie. Lístok na Doprava 2019 - Cesta bez hraníc Ticketportal SK, s.r.o., Radlinského 6, 811 07 Bratislava Jakabová Jana JUDr. riaditeľka úseku podpory riadenia 138.00
13.09.2019 4500157697 školenia Bezpa Consult, Svrčinovec 121, 023 12 Svrčinovec Ing. Škola Vladimír, vedúci strediska SSÚR Čadca 385.00
13.09.2019 4500157689 teleso brzdy, medzikus, vzpera KNOTT spol. s r.o., Dolná 142, 900 01 Modra Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 404.41
13.09.2019 4500157710 opakované školenie obsluhy zdvíhacie čelá a pohyblivej prac.plošiny Vzdelávacie stredisko, s.r.o., Clementisova 5, 040 22 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 45.00
13.09.2019 4500157727 Adaptér Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325 Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ 15.00
13.09.2019 4500157709 Náhradné diely a spotrebný materiál do vozidiel v správe SSÚD 6 Martin. Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom 038 41 RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 43.99
13.09.2019 4500157723 Objednávka prac.náradia - Pneumatická pumpa na vazelínu RAASM. Homola spol.s.r.o., Dlhé diely I/18, Bratislava 841 04 RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 400.00
13.09.2019 4500157736 Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére pre zam. SSÚD 6 Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martin RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 1 047.00
13.09.2019 4500157741 Školenie zamestnancov SSÚD 6 - opakované školenie viazač bremien Horolezecký klub JAMES s.r.o., Ul. Kratinova 2353/61, 036 08 Martin RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 360.00
13.09.2019 4500157695 oprava podlahového automatu cleanex-cleanex, s.r.o., Raková Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa 797.00