Budimír - Bidovce

Stavba diaľničného obchvatu Košíc prispeje k lepšiemu a bezpečnejšiemu dopravnému spojeniu s východom Slovenska a južnej trasy na Maďarsko. Diaľnica D1 skráti motoristom čas o 14 minút a prispeje k zníženiu dopravného zaťaženia na dopravných tepnách v Košiciach.

logo Európskej únie pre OPII

D1 Budimír - Bidovce

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH: 197 444 061,02 €

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

www.mindop.sk

www.eufondy.sk

 

 

SITUÁCIA STAVBY

Mapa stavby D1 Budimír - Bidovce

 

 

Popis stavby

Začiatok stavby tvorí mimoúrovňová križovatka Budimír, s pokračovaním cez údolie rieky Torysa. Túto pretína 560 metrov dlhý most. Ďalej smeruje trasa k mimoúrovňovej križovatke Košické Olšany v km 6,5 - križovatke diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R2. Tu sa stavba rozdeľuje na pokračovanie samotnej D1 a na krátky úsek rýchlostnej cesty R2/R4 po mimoúrovňovú križovatku Hrašovík v dĺžke 1,1 kilometra. Samotná diaľnica D1 pokračuje cez miernu pahorkatinu, kde sa v stúpaní rozširuje o tretí prídavný pruh pre pomalé vozidlá. Koniec úseku tvorí mimoúrovňová križovatka Bidovce.

 

 

 

dĺžka stavby

14 400 + 1 061 m

 

 

 

údaje o stavbe

Financovanie: fondy EÚ a štátny rozpočet

Zmluvný začiatok výstavby: 11/2016
Zmluvné ukončenie výstavby: 12/2019

Zhotoviteľ: Skanska SK, a.s.
Stavebný dozor: SGS Czech Republic, s.r.o.,ESP Consult, s.r.o.,INFRAPROJEKT, s.r.o. 

 

 

 

 

FOTOGALÉRIA Z VÝSTAVBY