Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Stavba, ktorá je súčasťou severného ťahu diaľnice D1, po dobudovaní ušetrí motoristom 10 minút. Výstavba prebieha vo veľmi náročnom geologickom prostredí, trasa 11 kilometrovej diaľnice sa zavŕta do tunelov Ovčiarsko a Žilina. Diaľnica odľahčí dopravu na cestách prvej triedy a prispeje k vytvoreniu lepších životných podmienok pre Žilinu a jej okolie.

logo Európskej únie pre OPII

 

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka II. fáza

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH: 427 201 094,97 €

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

www.mindop.sk

www.eufondy.sk

 

 

SITUÁCIA STAVBY

Mapa stavby D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

 

 

Popis stavby

Začiatok úseku je v križovatke diaľnic D1 a D3 pri Hričovskom Podhradí. Za križovatkou Hričovské Podhradie, ktorá bola vybudovaná v rámci stavby D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie sa diaľnica stáča na východ a prechádza cez vrch Viešky tunelom Ovčiarsko a za ním pokračuje po svahoch údolia potoka Bitarová. Na konci katastrálneho územia Bánová tunelom Žilina vchádza do údolia Rajčianky a obce Lietavská Lúčka. Obec Lietavskú Lúčku trasa diaľnice prekračuje estakádou a končí tesne pred križovatkou, ktorá je už súčasťou nasledujúceho úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala.

 

 

 

dĺžka stavby

11 320 m

 

 

 

údaje o stavbe

Financovanie: fondy EÚ a štátny rozpočet

Zmluvný začiatok výstavby: 01/2014
Zmluvné ukončenie výstavby: 12/2020

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., Strabag, s.r.o., Váhostav – SK a.s., Metrostav, a.s.
Stavebný dozor: BUNG Slovensko, s.r.o., AE Dozoring, s.r.o., INFRAM SK s.r.o.

 

 

 

 

FOTOGALÉRIA Z VÝSTAVBY

v