Hľadať: obchodná verejná súťaž

2 výsledkov pre hľadaný výraz

Zrušenie Obchodnej verejnej súťaže

12/08/2020

Zrušenie Obchodnej verejnej súťaže - o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom častí diaľničných odpočívadiel za účelom výstavby a prevádzky objektu služieb

Obchodná verejná súťaž

27/01/2017

Vyhlásené obchodné verejné súťaže na základe § 281 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Obchodná verejná súťaž má svoje podmienky a časový harmonogram.