Hľadať: obchodná verejná súťaž

2 výsledkov pre hľadaný výraz

Obchodná verejná súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy prebytočného majetku NDS

13/10/2020

Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejšiu ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy prebytočného majetku NDS, ktorý pozostáva z predmetu kúpy:

Obchodná verejná súťaž

27/01/2017

Vyhlásené obchodné verejné súťaže na základe § 281 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Obchodná verejná súťaž má svoje podmienky a časový harmonogram.