Hľadať: obmedzenie

157 výsledkov pre hľadaný výraz

Obmedzenia

10/10/2017

Všetky informácie o dopravných obmedzeniach.

Dopravné informácie

28/01/2017

Aktuálna dopravná situácia na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti.

Aktualizácia: Opravíme povrch vozovky mostov a D1 v úseku Bratislava - Vajnory

24/04/2019

Z dôvodu opravy vozovky viacerých mostov a vozovky diaľnice, NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku Bratislava - Vajnory. Počas uzávery bude zrealizovaná oprava vozovky diaľnice D1 a zároveň oprava vozovky mostov ev. č. D1-031 cez trať ŽSR, D1-032 cez...

R2 pri Budči bude čiastočne uzavretá

23/04/2019

NDS čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R2 v km 230,00-231,00 v smere jazdy vľavo. Dôvodom je oprava mosta ev. č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča. Obmedzenie sa týka obdobia   od 24. apríla 2019 (streda) 12.00 hod. do 13. septembra 201...

Na R1 odstraňujeme zosuv skalného masívu Voznickej skaly

15/04/2019

NDS čiastočne uzavrela pravý jazdný pruh ľavého jazdného pásu rýchlostnej cesty R1 v km 101,290 – 104,250. Čiastočnú uzáveru si vyžiadalo odstránenie havarijného stavu v dôsledku nepredvídateľného zosuvu skalného masívu Voznickej skaly na R1.   Obme...

Dopravné obmedzenie na D1 Dubná Skala - Turany

12/04/2019

Z dôvodu odstránenia poškodenia na mostnom závere NDS uzavrie pravý jazdný pás diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany v km cca 213,000 - 229,000. Obmedzenie sa týka obdobia   13. apríla 2019 (sobota) od 7.00 hod. do cca 19.00 hod. Vedenie...

Pre opravu mosta čiastočne uzavrieme cestu I/80

12/04/2019

NDS čiastočne uzavrie štátnu cestu I/80 v úseku mosta ev. č. 06810-001 cez potok, privádzač D1 Prešov.  Dôvodom je oprava uvedeného mosta, ktorý sa nachádza na I/80 v km 0,771.   Obmedzenie sa týka obdobia   od 14. apríla 2019 (nedeľa) 14.0...

Čiastočná uzávera diaľnice D1 Svinia - Prešov

12/04/2019

NDS čiastočne uzavrie diaľničný úsek D1 Svinia - Prešov v km cca 393,150 - 400,700 v smere do Prešova. Dôvodom je výstavba podpernej skruže v križovatke Prešov, západ.   Obmedzenie sa týka obdobia   12. 4. 2019 v čase od 10:00 - 19:00 hod.,...

Pokračujeme v oprave mosta pri Kováčovej

08/04/2019

Z dôvodu opravy pravého mosta ev. č. R1-168 NDS čiastočne uzavrela pravý jazdný pás rýchlostnej cesty R1 v úseku nad Kováčovským potokom a cestou I/66 v križovatke Kováčová v km 146,000 - 146,700 (smer Banská Bystrica). Obmedzenie sa týka obdobia  ...

Vymeníme mostné závery na R1 v úseku križovatky R1 a cesty I/51.

02/04/2019

NDS pristúpi k čiastočnej uzávere rýchlostnej cesty R1 v úseku mosta ev.č. R1-001 v pravom jazdnom páse (smer Nitra) z dôvodu výmeny mostných záverov. Most ev.č. R1-001 sa nachádza na rýchlostnej ceste R1 v km 0,300 v úseku križovatky R1 a cestou I. tried...